In English

Vācu valodas kursi

Pieteikties kursiem

Vācu valodas apguves programmas

600 stundām

 • akreditēta vispārējā vācu sarunvaloda,
 • lietišķā vācu sarunvaloda,
 • vācu valodas gramatikas kurss,
 • vācu valoda mārketinga speciālistiem,
 • vācu valoda civildienesta personālam.

Profesionālam darbam programmas tiek veidotas atbilstoši klienta institucionālajām vēlmēm.

Mācību metodes

 • Komunikatīvās un saskarsmes psiholoģijas metodes,
 • Lomu spēles un aktīvā simulācija,
 • Audio un vizuālā vide.

Mācību materiāli

 • Gētes institūta atzītas Diesterweg Verlag Fur Deutsch, Klett Verlag, Langenscheidt, Max Hueber Verlag u.c. izdevniecību mācību grāmatas,
 • Valodu mācību centra izstrādātas mācību grāmatas un materiāli.

Sertifikāti pēc kursa apguves

VMC izsniedz sertifikātu ar valodas zināšanu izvērtējumu pēc 50 akadēmisko stundu valodu kursa apmeklējuma (ja apmeklēts ne mazāk kā 60% nodarbību). VMC valodu kursa apmeklējuma sertifikāts tiek izsniegts pēc 25 akadēmisko stundu kursa.

Zināšanu pārbaudes vācu valodas kursiem K. Valdemāra ielā 8.

Progresa testi mācību laikā,
4 prasmju tests pēc 50 stundu kursa beigšanas (ar vērtējumu sertifikātā).

Gatavojam starptautiski atzītajiem Gētes institūta eksāmeniem:

  1. "Zertifikat Deutsch als Fremdsprache" (Vācu valoda kā svešvaloda") pamata pakāpē,
  2. "Zentrale Mittelstufenprufung" ("Centrālais vidējās pakāpes eksāmens") vidējā pakāpē,
  3. "Zertifikat Deutsch fur den Beruf" - vācu valoda profesionālam darbam.

Real Time Web Analytics