Par mums

Dibinātāji

Valodu mācību centrs tika izveidots 1994.gada rudenī kā bezpeļņas organizācija, lai uzlabotu ierēdņu un vēlēto amatpersonu valodu zināšanas. 1995.gada 17.novembrī VMC atklāja Velsas princis Čārlzs.

Telpas

No 1995.gada savu mājvietu esam raduši dažādās telpās, kurās vienmēr studentiem esam piedāvājuši pievilcīgu un valodu mācībām piemērotu vidi auditorijās. Studentiem ir arī iespēja izmantot vismodernākās pašmācības metodes. Piedāvājam arī valodu mācības klientu telpās.

Valodas

Piedāvājam angļu, vācu, franču, portugāļu, itāļu, spāņu, krievu un latviešu valodu mācības.

Mācību veidi:

    • intensīvais kurss (25 mācību stundas),
    • viena semestra regulārais kurss (50, 60, 70, 80, 90 mācību stundas),
    • viena mācību gada regulārais kurss (160 mācību stundas)

Pasniedzēji

Patlaban mūsu centrā strādā 30 pasniedzēji no Latvijas un no ārvalstīm.
Pasniedzējiem ir svešvalodu skolotāju diplomi un universitātes bakalaura, un maģistra vai doktora grāds.

Misija

„Valodu mācību centra” misija ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, kas nodrošina sabiedrības profesionālās kompetences pilnveidi. Strādājam sabiedrības labā, tādējādi uzklausot un īstenojot klientu vēlmes. Esam lojāls un laikmetīgs uzņēmums, kas orientēts uz klientu pašreizējām un nākotnes vajadzībām.

Vīzija

„Valodu mācību centra” vīzija ir gūt starptautisku atpazīstamību un veicināt sabiedrības izaugsmi, kļūstot par vadošo valodu mācību centru Latvijas mēroga tirgū.

Vērtības

Kvalitāte – tulkojumu un valodu mācību pakalpojumu kvalitāti garantējam, mācību procesā iesaistot profesionālus, radošus, ar entuziasmu apveltītus pasniedzējus.

Atbildība – rīkojamies atbildīgi gan pret saviem darbiniekiem, gan klientiem, gan sadarbības partneriem, tādējādi ieviešot uzticamību, lojalitāti un radot savas darbības.

Komanda – Darbs komandā ļauj mums sasniegt labākos rezultātus, kas spēj iedvesmot un motivēt turpmākajam darbam.

Izaugsme – Kā uzņēmuma attīstība, tā klientu apmierinātība. Centrs gādā par to, laikatrs klients spētu pilnveidot savu profesionālo kompetenci.


Mūsu klienti:

  • Privātpersonas;
  • Valsts pārvaldes iestādes;
  • Uzņēmumi;
  • Starptautiskas organizācijas.