In English

Latviešu valodas kursi

Pieteikties kursiem

Valodas apguves programmas

600 stundām

  • akreditēta vispārējā sarunvaloda,
  • akrediteta lietiška sarunvaloda.

Valodu mācību centrs sagatavo valsts valodas atestācijas eksāmenam.
Profesionālam darbam programmas tiek veidotas atbilstoši klienta institucionālajām vēlmēm.

 Mācību metodes

    • Komunikatīvās un saskarsmes psiholoģijas metodes,
    • Lomu spēles un aktīvā simulācija,
    • Audio un vizuālā vide.

Mācību materiāli

    • Valodu mācību centra izstrādātas mācību grāmatas un materiāli.

Sertifikāti pēc kursa apguves

VMC izsniedz sertifikātu ar valodas zināšanu izvērtējumu pēc 50 akadēmisko stundu valodu kursa apmeklējuma (ja apmeklēts ne mazāk kā 60% nodarbību). VMC valodu kursa apmeklējuma sertifikāts tiek izsniegts pēc 25 akadēmisko stundu kursa.

Zināšanu pārbaudes latviešu valodas kursiem K. Valdemāra ielā 8.

Progresa testi mācību laikā,
4 prasmju tests pēc 50 stundu kursa beigšanas (ar vērtējumu sertifikātā).